Activitats

Des de la Llibreria la Moixeranga s’impulsen moltes activitats d’animació lectora i de foment de la lectura. Són diverses activitats que tenen, com a objectiu principal, visibilitzar el sector del llibre i, en concret, del llibre en valencià. Moltes de les activitats es realitzen en la mateixa llibreria, tot i que també participa en activitats a fires del llibre, biblioteques públiques, centres educatius, etc.